Sustavi daljinskog grijanja

Sustavi daljinskog grijanja predstavljaju način opskrbe potrošača toplinskom energijom za grijanje pomoću vode kao prijenosnika energije, koji se na potrebnu temperaturu zagrijavaju na jednom mjestu (toplani) i preko razvodne mreže distribuira prema glavnim primopredajnim toplinskim podstanicama, gdje se u izmjenjivačima toplina predaje na sekundarnu toplinsku mrežu, odnosno instalacije zgrade.

U novijim zgradama u prostorima toplinskih ili parnih stanica nalaze se glavne primopredajne parne ili kompakt toplinske podstanice koje dalje pripremaju i distribuiraju toplinsku energiju prema stanovima/poslovnim prostorima.

Svaki stan/poslovni prostor može imati svoju individualnu toplinsku podstanicu za pripremu potrošne tople vode i grijanje, mjerno-regulacijsku stanicu za grijanje ili mjerni ormarić s mjerilom toplinske energije samo za mjerenje toplinske energije.

Zatraži ponudu

Kontakt

Suglasnost za korištenje podataka:

1 + 12 =

Naši partneri