Veliki servis

Procedura izvođenja velikog servisa je takva da serviseri na objekt dolaze u dva navrata. Prilikom prvog dolaska vrši se ispitivanje funkcionalnosti individualne toplinske podstanice i njenih dijelova, nakon čega se podstanica ili izmjenjivač toplinske energije demontira i odnosi u prostorije naše tvrtke na servis.

Veliki servis sastoji se od slijedećih radova:

 • demontaža i montaža izmjenjivača toplinske energije
 • strojno čišćenje primarne i sekundarne strane izmjenjivača toplinske energije kemijskim neagresivnim organskim sredstvima (DANFOSS APPROVED tekućine)
 • čišćenje filtera hvatača nečistoće na primarnoj strani sklopa individualne toplinske podstanice
 • otklanjanje kamenca i nečistoća s elemenata sklopa individualne toplinske podstanice
 • izmjena brtvi na svim vijčanim spojevima sklopa individualne toplinske podstanice
 • optički pregled svih sklopova individualne toplinske podstanice
 • provjera funkcionalnosti višenamjenskog regulacijskog ventila
 • provjera izlaznih parametara individualne toplinske podstanice
 • kontrola i regulacija temperature potrošne tople vode
 • provjera funkcionalnosti sobnog termostata
 • programiranje termostata po želji vlasnika
 • provjera funkcionalnosti recirkulacijske crpke
 • programiranje recirkulacijske crpke po želji vlasnika
 • provjera funkcionalnosti i čišćenje sigurnosnog ventila
 • provjera tlaka i tlačenje ekspanzijske posude
 • izrada servisne dokumentacije

Nakon obavljenog servisa podstanicu vraćamo vlasniku/korisniku te ju nakon montaže puštamo u pogon. Svaki servis označen je na servisnoj naljepnici koja se nalazi na kućištu ormara individualne toplinske podstanice i za svaki izvršeni servis se vlasniku/korisniku uručuje jedan primjerak servisnog zapisnika. Predviđeno trajanje servisa je cca 6 sati, a u oba dolaska servisera je obavezna prisutnost vlasnika ili korisnika stana/poslovnog prostora.

Zatraži ponudu

Kontakt

Suglasnost za korištenje podataka:

9 + 9 =

Naši partneri