Očitavanje uređaja za lokalnu razdiobu

Sukladno propisima iz područja mjeriteljstva i tehničkim uvjetima distributera/opskrbljivača toplinskom energijom, radi obračuna toplinske energije ugrađuju se mjerila toplinske energije i razdjelnici toplinske energije.

Mjerilo toplinske energije je uređaj kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu radi obračuna toplinske energije, a razdjelnik toplinske energije je uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije kojim se određuje udio toplinske energije isporučene samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupno isporučenoj toplinskoj energiji izmjerenoj na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Ovisno o tehničkim mogućnostima nudimo oba rješenja za mjerenje toplinske energije, uključujući izradu plana ugradnje, programiranje uređaja, montažu i izradu potrebnih elaborata i dokumentacije. Također nudimo rješenja za individualno mjerenje potrošnje vode. U stanovima koji se nalaze u zgradama starije gradnje, gdje su instalacije grijanja izvedene tako da se sastoje od temeljnog razvoda i vertikalnih vodova, od kojih više njih prolazi po pojedinom stanu, ugradnja mjerila toplinske energije je praktički nemoguća bez većih i skupih instalaterskih zahvata.

Kod takvih objekata zakonska obveza preporučuje mjerenje i raspodjelu toplinske energije nekom od metoda koje su pokrivene hrvatskim normama koje su preuzete iz Europske unije. Takva metoda je individualno mjerenje toplinske energije upotrebom razdjelnika toplinske energije (razdjelnika topline). Obračun potrošnje toplinske energije vrši se na temelju površine stana. Na taj način stanari nemaju utjecaj na iznos računa, bez obzira da li se pridržavaju pravila štednje topline.

Obzirom na usluge ugradnje uređaja za lokalnu razdiobu, nudimo usluge očitavanja uređaja za lokalnu razdiobu i usluge raspodjele toplinske energije, vode i plina, kako za zgrade koje su spojene na mrežu gradske toplane tako i za plinske kotlovnice. Ova usluga uključuje i izradu i dostavu podataka energetskim subjektima. Također se na našoj stranici nalazi link za pregled potrošnje.

LINK za pregled potrošnje – Očitavanje i dojava potrošnje energije za klijente: https://aeroteh.aktiva-info.hr/

Zatraži ponudu

Kontakt

Suglasnost za korištenje podataka:

9 + 4 =

Naši partneri